Militaire oefening

donderdag 27 januari 2022

Van 31 januari tot 11 februari vindt er een militaire oefening plaats in o.a. Beesel.  De oefening wordt gehouden in het kader van training voor militairen van de Koninklijke Landmacht en Luchtmacht. De militairen zullen diversie locaties verkennen met wiel- en rupsvoertuigen en opstellingen betrekken. Bij de oefening zijn Nederlandse en Duitse militairen betrokken. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op Niet-Militair Terrein en men zal het doorgaand verkeer niet hinderen.

Indien er door de oefening schade is ontstaan, dan kan dit onder vermelding van de militaire eenheid (zoals kentegen voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc) gemeld worden aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telnr: 030-2180420
Email: JDVclaims@mindef.nl”