Bloembakken op Mariastraat

donderdag 13 januari 2022

Naar aanleiding van klachten over de leefbaarheid en de verkeersveiligheid heeft de Gemeente Beesel in overleg met bewoners van de Mariastraat besloten om bij wijze van proef voor een half jaar bloembakken te plaatsen op de Mariastraat. De gereden snelheden zijn op dit moment zodanig dat we dit niet meer acceptabel vinden. De bloembakken doen geen afbreuk aan de functie van de weg, voor vrachtverkeer blijft de doorgang gewaarborgd en ze worden zo geplaatst dat motorvoertuigen hun snelheid moeten verminderen. Begin volgende week worden de bloembakken geplaatst.

Toelichting klachten verkeersveiligheid Mariastraat
Naar aanleiding van de verkeersproef centrumplan Reuver in 2020 en 2021 zijn er klachten en meldingen gekomen van bewoners uit de Mariastraat over de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in hun straat. Om een goed beeld te krijgen is gemeente Beesel in gesprek gegaan met de bewoners van de Mariastraat waarbij de bewoners het probleem konden schetsen en oplossingen aandroegen. In september is er een bijeenkomst georganiseerd om het voorgestelde stappenplan met bewoners te bespreken en te bekrachtigen. Resultaat hiervan is dat deze week bloembakken geplaatst worden, als proef voor een half jaar. Verder is aan de politie gevraagd om de handhaving op te schroeven. Als gemeente monitoren we de situatie en zullen er ook (snelheids)metingen plaatsvinden. Daarnaast zal gemeente Beesel een afweging gaan maken in de door bewoners aangedragen middellange termijn oplossingen, zoals éénrichtingsverkeer, sluiting voor vrachtverkeer op een deel van de Mariastraat en géén nieuwe bedrijven.