Informatieavond herontwikkelingsmogelijkheden Heijackerstraat Beesel

woensdag 22 december 2021

Graag nodigen wij u uit voor een online informatieavond op dinsdag 11 januari om 19.30 uur over de herontwikkelingsmogelijkheden aan de Heijackerstraat in Beesel. Afgelopen jaar zijn we in gesprek geweest met een afvaardiging van buurtbewoners waarin de ontwikkelmogelijkheden van locatie Heijackerstraat zijn besproken. Vanuit deze gesprekken, ondersteund door de uitkomsten van de gehouden enquête door de buurt in maart 2021, zijn er schetsontwerpen voor de locatie gemaakt. Hierbij is gezocht naar een goede balans tussen wonen en spelen.

Wat kunt u verwachten op 11 januari?
Als afsluiting van dit participatietraject zouden we graag opmerkingen horen op de mogelijke invulling zoals de gemeente Beesel deze voor ogen heeft. Daarom nemen we u tijdens deze avond op hoofdlijnen mee in het ontwerpproces en de argumenten die hieraan ten grondslag liggen.
Aansluitend op deze toelichting is er ruimte voor vragen en opmerkingen. Het college legt uiteindelijk een voorstel bij de gemeenteraad neer waarbij ze de opgehaalde informatie laten meewegen.

Aanmelden
Wilt u aanwezig zijn bij de informatieavond? Meld u dan uiterlijk 7 januari aan via https://bit.ly/heijackerstraat. Na uw aanmelding wordt u per mail geïnformeerd over hoe u kunt deelnemen aan de online bijeenkomst.