Maaien watergangen, greppels buitengebied

maandag 20 december 2021

In opdracht van de gemeente zal IDVerde deze week starten met het maaien van de gemeentelijke watergangen en greppels in het buitengebied. Dit is noodzakelijk om wateroverlast op de aangrenzende percelen tegen te gaan. Door het maaien van de watergangen en greppels voorkomen we dat deze dichtgroeien en het water niet weg kan stromen. Het vrijgekomen maaisel en de bagger zal door BTL Realisatie op de aangrenzende percelen gelegd worden. De eigenaren/pachters van deze percelen zijn, op grond van artikel 5.23 uit de Waterwet, aan zet om het maaisel en de bagger te verwerken. De werkzaamheden zullen nog tot in januari 2021 duren.