Compensatie voor stijgende energieprijzen

woensdag 15 december 2021

Het demissionaire kabinet heeft bepaald dat mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum een extra tegemoetkoming krijgen van ongeveer € 200 euro om de stijgende energieprijzen op te vangen. Het bedrag wordt uitbetaald door de gemeenten.

Mensen in de bijstand ontvangen het bedrag automatisch. Andere mensen met een laag inkomen moeten zichzelf melden bij hun gemeente.

Wanneer moet ik me melden?

  • Heeft u een bijstandsuitkering? Of heeft u in 2021 een individuele inkomenstoeslag van de gemeente ontvangen? Dan hoeft u zich niet te melden. U ontvangt het bedrag automatisch.
  • Heeft u geen bijstandsuitkering of individuele inkomenstoeslag gekregen? Maar denkt u wel in aanmerking te komen omdat u een laag inkomen heeft? Dan moet u zich op termijn zelf melden bij de gemeente.

Stand van zaken

Op dit moment wordt deze regeling nog verder uitgewerkt door de Rijksoverheid. Er is dus nog veel onduidelijk. Hiermee is het ook nog onbekend wanneer het bedrag van € 200 kan worden uitbetaald.

Houd onze website in de gaten voor de actuele ontwikkelingen.