Groen licht voor de tweede ronde aan projecten om van Noord-Limburg de gezondste regio te maken.

woensdag 8 december 2021

Samen werken aan 1 ambitie met 100 projecten vóór, dóór en ín Noord-Limburg. Omdat wij geloven dat investeren in de toekomst loont en kansen met zich meebrengt. De colleges van B&W en gedeputeerde Staten geven groen licht voor de tweede ronde aan projecten om van Noord-Limburg de gezondste regio te maken.

Achtergrond
In 2019 hebben de acht gemeenten van Noord-Limburg een gezamenlijke visie vastgesteld voor Noord-Limburg. Eén visie met de ambitie om de Gezondste Regio van Nederland te worden. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma is onder meer vertaald in een Regio Deal en een Regionale Investeringsagenda. Rijksoverheid, Provincie Limburg, de acht gemeenten uit Noord-Limburg, diverse onderwijsinstellingen, ondernemers en de samenleving geven samen vorm aan de uitvoering door middel van regionale projecten. Samen bouwen zij aan een breed en stevig fundament voor een gezonde toekomst van Noord-Limburg.

Waar staan we nu?
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de uitwerking van de Regio Deal en de Investeringsagenda. Er ligt nu een mooi pakket aan projecten die allemaal bijdragen aan de ambitie om de gezondste regio te worden. De colleges van B&W en Gedeputeerde Staten van Limburg hebben inmiddels groen licht gegeven voor maar liefst 100 projecten. Een heel erg mooi resultaat voor onze regio. Een aantal projecten is al gestart en andere worden nog voorgelegd aan de gemeenteraden. 

Regionale agenda’s

  • De Regio Deal (samenwerking tussen rijk, provincie, gemeenten en partners) ondersteunt de brede welvaart van de regio door bij te dragen aan een duurzame toekomst voor de jeugd, het maximaal benutten van de kennisontwikkeling in de High Tech agro business, het vergroten van de levensverwachting van inwoners, het vergroten van de veiligheid en het tegengaan van ondermijnende criminaliteit en grensoverschrijdende samenwerking.
  • De Investeringsagenda (samenwerking tussen provincie, gemeenten en partners) ondersteunt gezamenlijke ambities van de regio en provincie door samen projecten te starten op de thema’s: Ondernemen en Innoveren, Vitaal en Gezond, Toerisme en Leisure, Landelijk Gebied, Mobiliteit en Logistiek en Energie en Klimaat.

Samenwerking met partners
De ambitie om de gezondste regio te worden, wordt breed gedragen. Welzijn en welvaart gaan hand in hand. Dat kan alleen in een gezonde regio waar je prettig woont, werkt, leert en onderneemt. Daarom komen we in Noord-Limburg samen in beweging. Ondernemers, maatschappelijke partners, onderwijsinstellingen en inwoners vormen samen een sterk netwerk om deze ambitie in de praktijk te brengen. Vanuit hun eigen aandachtsgebied zijn zij betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van de projecten. De investering en betrokkenheid van deze partners is erg groot en de sleutel tot succes.  

Meer informatie
Wilt u meer weten over de gezamenlijke ambitie in Noord-Limburg? Kijk dan op www.gezondsteregio.nl of www.rn-l.nl.