Luc Drost benoemd als wethouder gemeente Beesel

maandag 11 oktober 2021

De gemeenteraad van Beesel heeft vanavond Luc Drost benoemd als wethouder van de gemeente Beesel. Drost is de opvolger van Debbie Heesakkers, die haar functie als wethouder neerlegde om aan de slag te gaan bij woningcorporatie Woonwenz.

Drost is geen onbekende bij de gemeente Beesel. Hij werkte van 2013 tot eind vorig jaar als projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling en had onder andere de ontwikkeling van Oppe Brik in zijn takenpakket. Verder was Drost van 2002 tot 2006 raadslid in de gemeente Beuningen.
De benoemingscommissie heeft de voordracht van Luc Drost als wethouder onderzocht en positief beoordeeld. Ook de Beeselse gemeenteraad ziet in Drost een goede opvolger tot aan de verkiezingen in maart 2022. Wel gaf de raad aan het 4-ogen principe te willen hanteren, omdat Drost als wethouder een aantal projecten onder zijn hoede heeft waaraan hij in het verleden zelf gewerkt heeft.

De portefeuille van Heesakkers gaat 1 op 1 over naar Drost. Hierin zit Recreatie en Toerisme, Ruimtelijke ontwikkeling, Volkshuisvesting, Omgevingswet, Integrale aanpak wijken, Vergunningverlening Toezicht Handhaving, Economische Zaken en Bedrijven, Grondexploitatie en Grond & Pachtzaken. Drost start als wethouder op dinsdag 12 oktober.