Inleveractie steekwapens

maandag 11 oktober 2021

De gemeente Beesel neemt in de Week van de Veiligheid, van 11 tot en met 17 oktober, deel aan de inleveractie van steekwapens. De inleveractie wordt landelijk georganiseerd en meer dan 200 gemeenten hebben zich aangemeld.

Tijdens de inleverweek kunnen steekwapens straffeloos ingeleverd worden. Hier in de buurt kan dat bij het politiebureau in venlo (Rijnbeekstraat 1) of  Roermond (Andersonweg 50). Het inleverpunt is herkenbaar door de poster die voor het raam hangt. Het inleveren van de wapens gebeurt anoniem in een inleverton die op het bureau staat. Er is dus geen risico dat men bestraft kan worden voor het wapenbezit. Vooral jongeren en jongvolwassenen worden aangemoedigd hun steekwapen in te leveren. Tijdens deze week zetten we samen met onze partners dan ook in op bewustwording onder jongeren over de risico’s van wapenbezit.

Ook ouders hebben een belangrijke rol in het uitdragen dat wapenbezit onwenselijk is en grote risico’s voor het kind kan opleveren. Ga het gesprek erover aan met je kind! Een gespreksleidraad en andere documenten vindt u op de website van het CCV. Maak je je als ouder zorgen over de situatie van uw kind? Neem dan zeker contact op met onze gezinscoaches. Dat kan via gezinscoaches@beesel.nl

Als jongere behoefte aan een gesprek over het thema steekwapens? Onze jongerenwerker Ilona en de wijkagenten John en Lisanne staan voor je klaar via Instagram: @jongerenwerk_beesel en @wijkagentenreuverbeesel!