Verleende omgevingsvergunningen dijkverbetering Beesel ter inzage (Mandje 3)

dinsdag 5 oktober 2021

De Provincie Limburg heeft via www.overheid.nl (Provinciaal Blad) op donderdag 30 september 2021 bekendgemaakt de ‘Kennisgeving inspraak omgevingsvergunningen voor dijkverbetering Beesel’. U kunt de kennisgeving en alle bijbehorende stukken inzien op overheid.nl.  De genoemde stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 1 oktober 2021 tot en met donderdag 11 november 2021.

Er zijn geen zienswijzen ontvangen op de ontwerp-besluiten die ter inzage gelegen hebben van 30 juli 2021 t/m 9 september 2021. Verder zijn er in de definitieve besluiten geen belangrijke wijzigingen meer aangebracht ten opzichte van de ontwerp-besluiten.
Gedurende de inzagetermijn is er alleen voor belanghebbenden beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie?

Voor vragen of meer informatie kunt u bij de gemeente contact opnemen met de heer T. van Loon, tel. 077 – 474 92 56.