Publiek weer welkom bij commissievergadering 27 september aanstaande

maandag 27 september 2021

Tijdens de aankomende commissievergadering op 27 september 2021 om 19:30 uur is de publieke tribune weer geopend. Voor het eerst sinds maart 2020 kunt u dan weer in het gemeentehuis bij de commissievergadering zijn. Met het loslaten van de verplichting om anderhalve meter afstand te houden, wordt er weer iets meer mogelijk. Dit betekent dat er ook weer ruimte is voor publiek. Er is vanaf deze vergadering géén livestream meer. Van de vergadering worden geluidsopnames gemaakt. Deze kunt u op een later moment terugluisteren via de website van de gemeente.

Agenda

Tijdens de vergadering kunnen de raadsleden en fractievertegenwoordigers vragen aan het college stellen over de resultaten van het regionaal rekenkameronderzoek naar het functioneren van belastingsamenwerking BsGW, de bestemmingsplannen Parklaan Reuver en Ouddorp 42 en het statuut auditcommissie 2021.

Vergadering bijwonen?

Wilt u de vergadering bijwonen? Meld u dan aan via griffie@beesel.nl of 077-4749292. Zo houden we zicht op het aantal aanwezigen en kunnen we er voor zorgen dat er voldoende zitplaatsen zijn. Er wordt geen coronatoegangsbewijs gevraagd. Heeft u corona gerelateerde klachten? Kom dan niet naar het gemeentehuis.