Hoe heeft u de afgelopen periode van hoogwater ervaren?

woensdag 28 juli 2021

Bijna 2 weken geleden werd duidelijk dat er ongekend hoge waterstanden voor de Maas
verwacht werden. Na dagen van onzekerheid, spanning, evacuaties in onze gemeente en samenwerken aan het versterken van de dijken, zijn we gelukkig door het oog van de naald gekropen.

Vragenlijst

Om uit te zoeken hoe we ons in onze regio nog beter kunnen voorbereiden op rampen en crises zoals dit extreme hoogwater in onze rivieren en beken, wil de Veiligheidsregio Limburg-Noord graag weten hoe u de afgelopen periode van hoogwater hebt ervaren. Wat vond u bijvoorbeeld van de communicatie? En als u uw huis hebt moeten verlaten, hoe heeft u de evacuatie ervaren?

U helpt ons en onze regio enorm door deze vragenlijst in te vullen. Met behulp van uw antwoorden kan onze veiligheidsregio de gezamenlijke aanpak in de toekomst verder verbeteren.

Doet u mee?

Invullen van de vragenlijst kan tot en met zondag 8 augustus via www.flycatcher.nl/overstroming.

Bent u echt niet in de gelegenheid de vragenlijst via internet in te vullen, dan kunt u een papieren vragenlijst aanvragen bij onderzoeksbureau Flycatcher via 043 – 32 62 992.