Ontwerpbestemmingsplan ‘Oppe Stein te Offenbeek’ met ontwerp besluit hogere geluidwaarden

dinsdag 20 juli 2021

Vanaf 22 juli tot en met 1 september kan iedereen het ontwerpbestemmingsplan ‘Oppe Stein te Offenbeek’ inzien bij de klantenbalie van gemeente Beesel. Het is ook mogelijk om het ontwerpbestemmingsplan te bekijken via www.beesel.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.BPOppeStein-ON01.

Maximaal 33 huurwoningen in de nieuwbouwwijk Oppe Brik in Offenbeek
Het bestemmingsplan regelt de realisatie van maximaal 33 huurwoningen in de nieuwbouwwijk Oppe Brik in Offenbeek. De woningen worden gebouwd op de nog lege bouwlocatie naast het spoor. De woningen worden als nul-op-de-meter uitgevoerd.

Ontwerp besluit hogere geluidwaarden
In overeenkomst met de Wet geluidhinder maken burgemeester en wethouders van de gemeente Beesel bekend voornemens te zijn een hogere waarde vast te stellen voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting spoorweglawaai, om het bouwen van bovengenoemde woningen mogelijk te maken.

Het ontwerpbesluit hogere waarden en het bijbehorende akoestisch onderzoek ligt met ingang van donderdag 22 juli 2021 samen met het ontwerpbestemmingsplan 6 weken ter inzage bij de klantenbalie.

Schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Marc Hölzmann, van de afdeling Algemene Zaken, telefoonnummer 077 - 4749292.