Update woningbouwplan Heijackerstraat Beesel

maandag 19 juli 2021

In maart dit jaar hebben wij inwoners geïnformeerd over het voornemen om woningen te realiseren aan de Heijackerstraat in Beesel. Met een afvaardiging van de buurt zijn we in gesprek over deze bouwplannen, de situering van woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast heeft de buurt zelf een enquête afgenomen. Het doel is om alle inbreng in kaart te brengen en vanuit de verschillende belangen toe te werken naar een concept schetsplan.

Vervolg

Wij vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt te reageren op de voorgenomen invulling van de locatie aan de Heijackerstraat. We streven ernaar om na de zomervakantie een moment te organiseren om de plannen en argumenten breder met elkaar te delen en toe te lichten.

Na deze bijeenkomst worden alle argumenten en kanttekeningen verzameld in een voorstel aan het college van B&W voor besluitvorming. Afhankelijk van de besluitvorming volgt daarna het formele traject zoals het wijzigen van het bestemmingsplan.

Het tijdstip en de plaats van de bijeenkomst zullen we nader bekendmaken via de gemeentelijke website, Facebookpagina en PUIK.

Vragen?

Mocht u behoefte hebben aan aanvullende informatie, dan kunt u contact opnemen
met Bart Peelen van de gemeente Beesel via e-mail: Bart.Peelen@beesel.nl of tel.
077 207 02 85.