Ontwerpbestemmingsplan ‘Parklaan, Reuver'

woensdag 7 juli 2021

Vanaf 8 juli tot en met 18 augustus 2021 kan iedereen het ontwerpbestemmingsplan ‘Parklaan, Reuver’ inzien in het gemeentehuis van Beesel. Het is ook mogelijk om het ontwerpbestemmingsplan te bekijken via www.beesel.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl onder het identificatienummer: NL.IMRO.0889.BPParklaan-ON01.

(Huur)appartementen en levensloopbestendinge (huur)woningen

Na een tender heeft het college op 15 juni 2020 besloten om de herontwikkeling van B.C. Broekhin aan de Parklaan te gunnen aan woningcorporatie Woonwenz. Woonwenz wil 27 (huur)appartementen en 8 levensloopbestendige (huur)woningen bouwen. De locatie heeft nu de bestemming ‘Maatschappelijk’. Dat betekent dat woningen daarin niet zijn toegestaan. Omdat het plan van Woonwenz niet past in het geldende bestemmingsplan, is een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

Schriftelijk of mondeling zienswijze kenbaar maken

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Beesel, Postbus 4750, 5953 ZK Reuver. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Luc Erps van de afdeling Algemene Zaken via telefoonnummer (06) 53 74 99 48.