Noord- en Midden Limburg zet volgende stap naar een duurzame regio

dinsdag 6 juli 2021

Gemeente Beesel onderzoekt samen met de andere veertien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis hoe we als regio verder kunnen verduurzamen. Hiervoor maken we een zogenoemde Regionale Energie Strategie (RES). Deze strategie wordt elke twee jaar herzien. De ambities van de eerste RES, de RES 1.0, zijn nu vastgesteld door de volksvertegenwoordigers in de regio.

Via deze link kun je de RES 1.0 en de publieksversie van de RES 1.0 bekijken.

Wat staat er in de RES?

In de RES beschrijven we als regio:
• Welke regionale maatregelen we nemen om meer energie te besparen. Wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken.
• Hoeveel duurzame elektriciteit we in onze regio kunnen opwekken met zon en wind.
• Welke regionale mogelijkheden er zijn om onze huizen anders te verwarmen zodat we stap voor stap van het aardgas af kunnen.
• Hoe inwoners meer zeggenschap kunnen hebben bij grootschalige zon- en windprojecten. En hoe zij kunnen profiteren van deze projecten.

Iedere gemeente onderzoekt hoe ze op lokaal niveau invulling kunnen geven aan de afspraken uit de RES. Dit is maatwerk, want iedere gemeente is anders. De afspraken uit de RES vervangen niet de afspraken die we al binnen onze gemeente hebben gemaakt. De RES is hier een aanvulling op en probeert juist het proces van verduurzaming te versnellen.

Voorbeelden uit de regio

Als RES maken wij plannen op regionale schaal om de energietransitie te versnellen. We bouwen hiervoor door op de goede voorbeelden die er al zijn in onze regio. Voetbalverenigingen die verduurzamen of bijvoorbeeld een windpark waar inwoners aan bijdragen. Een aantal van deze goede voorbeelden zetten we graag in de spotlight met deze video.

Hoe nu verder?

De RES 1.0 is op 1 juli 2021 aangeboden aan het Rijk. Zij verzamelen alle strategieën en brengen de plannen voor heel Nederland in kaart. Als regio maken wij ons op voor het uitvoeren van de ambities die in de RES 1.0 staan. Op dit moment onderzoeken wij hoe wij dit het beste kunnen doen. Dat doen wij met alle partners: de andere vijftien gemeenten, de Provincie Limburg, het Waterschap Limburg en netbeheerder Enexis.

Meer weten?

Wil je meer weten over de RES? Bekijk dan de website