Beesel vergroot grip op zorg

dinsdag 15 juni 2021

De afgelopen weken werd er door het gemeentebestuur van Beesel gesproken over de financiën binnen het Sociaal Domein. Enkele weken geleden werd duidelijk dat in Beesel, net als in 97% van alle gemeenten in Nederland, de prognose tegenviel en er actie nodig was om een tekort te voorkomen. Reden voor het college om aan de slag te gaan met een aantal maatregelen om kosten te besparen. Afgelopen maandag stemde een meerderheid van de gemeenteraad in, waarmee Beesel de overstap maakt naar de 3% van de gemeenten die al een oplossing hebben.

Grote vraag naar zorg

Met de start van de transformatie van het Sociaal Domein in 2015, waarbij veel taken overgeheveld werden naar de gemeenten, is ook budget voor gemeenten vastgesteld. Dit blijkt nu in bijna alle gemeenten te weinig om de kosten te kunnen dekken. Te weinig budget in combinatie met veel meer vraag naar zorg in het afgelopen jaar, zorgde er voor dat de prognose voor Beesel voor de financiën in het Sociale Domein er niet goed uitzag. Om te voorkomen dat de begroting de verkeerde kant op zou vallen ging het college alvast onderzoeken waar kosten bespaard kunnen worden.

Maatregelen

Om kosten te besparen gaat de gemeente een aantal maatregelen doorvoeren. Zo gaat de gemeente onder andere terug naar de oude situatie bij de open inloop locaties voor ouderen. In coronatijd werd deze voorziening uitgebreid met 1 extra dag, maar nu de situatie langzaam herstelt, kan dit teruggedraaid worden. “We kijken bij alle maatregelen naar de balans tussen goed en betaalbaar. In het voorbeeld van de open inloop zien we dat de ouderen in onze gemeente nog steeds goed kunnen helpen met 1 dag minder. En zo kijken we bijvoorbeeld bij de jeugdzorg strenger naar welke zorg we toekennen. We zijn kritischer op wat iemand nodig heeft, maar ook op hoe die zorg verleend wordt en wat de omgeving zelf kan. Als gemeente blijven we echter staan voor onze inwoners; de zorg die ze echt nodig hebben moet verzorgd worden,” aldus wethouder Jacobs.

Inkomenstoets voor huishoudelijke hulp

Een andere maatregel gaat over een verandering in het toekennen van huishoudelijke hulp. Op dit moment kan iedereen, ook een grootverdiener, aanspraak maken op hulp in de huishouding waarbij de gemeente voor de kosten opdraait. Landelijke wetgeving zorgt ervoor dat een inkomenstoets nu niet is toegestaan, maar de gemeente Beesel wil hier wel buiten de lijntjes kleuren. “Ik denk dat iedereen inziet dat het niet logisch is dat de gemeente betaalt voor de poetshulp die mensen tot 2 jaar geleden ook zelf betaalden.. We moeten zorgen dat de mensen die het moeilijk hebben en waar de nood hoog is, dit juist wel van ons kunnen krijgen. Met ons zijn er enkele gemeenten die al het lef getoond hebben om hier anders mee om te gaan en wel een inkomenstoets in te voeren. Samen met deze gemeenten en de VNG kunnen we aantonen dat de spelregels van de Rijksoverheid niet aansluiten op de oorspronkelijke doelen en de praktijk.” licht wethouder Jacobs toe

Compensatie vanuit het Rijk

Het Ministerie heeft inmiddels erkend dat de gemeenten te weinig geld ontvangen voor de jeugdzorg taken die ze uit moeten voeren. Daarom trekt het Rijk de portemonnee en wordt er landelijk (in 2021 600 miljoen) in 2022 1,3 miljard extra uitgetrokken. Voor Beesel betekent dit ook een extra 400.000 in 2022 (in 2021 300.000). Wethouder Jacobs is blij met deze bijdrage vanuit het Rijk, maar gaat daardoor niet achterover leunen: “Het is goed om te zien dat het Ministerie ook inziet dat er geld bij moet, maar dat neemt niet weg dat we zelf ook kritisch mogen zijn. Daarom gaan Rijk en gemeenten in ruil voor het extra geld ook samen kijken hoe we de zorg beter gaan organiseren. Wij menen dat we met de maatregelen die nu op papier staan recht doen aan de zorgvraag van onze inwoners. Wij kunnen dan nog steeds goede zorg verlenen en het tegelijk betaalbaar houden. Op die manier kunnen we de financiële situatie ook in de toekomst gezond houden.”

Toekomst Sociaal Domein

Met de maatregelen sorteert het gemeentebestuur voor op de toekomstvisie voor het Sociaal Domein. Waar normaal gesproken dergelijke financiële keuzes pas later in het jaar worden genomen, kiest de Gemeente Beesel er voor om nu snel te handelen, zodat de prognoses geen waarheid worden. “Ook daar zijn we #gewoon anders, zoals Beesel bekend staat. We hebben nu de goede inzichten om te verbeteren en met elkaar gezondere keuzes te maken zodat we stevig overeind blijven.” sluit wethouder Jacobs af.