Gratis online cursussen over biodiversiteit en amfibieën en reptielen in de tuin

vrijdag 9 april 2021

Gemeente Beesel biedt samen met stichting IKL twee gratis online cursussen aan voor inwoners van de gemeente. De cursus biodiversiteit in je tuin vindt plaats op maandagavond 19 april en behandelt een andere manier van tuinieren, dat naast de verhoging van biodiversiteit nog vele andere voordelen heeft. In diezelfde week vindt op donderdag 22 april de cursus amfibieën en reptielen plaats die ingaat op een stuk soortherkenning van algemenere amfibieën en reptielen. Juist de soorten die we ook in de eigen tuin kunnen tegenkomen en waarvan we hopen dat het welkome gasten zullen worden.

Biodiversiteit in je tuin 19 april

Met soms kleine ingrepen in de inrichting of het onderhoud van jouw eigen tuin kun je een waar verschil maken voor de biodiversiteit! Dit zorgt voor de komst van veel meer leven in jouw tuin. Vogels, zweefvliegen, bijen en hommels. En die slakken op hortensia's, rupsen op boerenkool en bladluizen in jouw roos? Met het juiste beheer heb je hier aanzienlijk minder last van.

Amfibieën en reptielen 22 april

Juist voor deze dieren van klein formaat is ook een klein oppervlak van een postzegeltuintje al een compleet leefgebied. Met schuilplaatsen, foerageergebied, voortplantingsplek en overwinteringsstek. En door ze een divers leefgebied te bieden zullen ze fruitstruikjes en fruitbomen voor ons bestuiven en ziektes en plaaginsecten helpen bestrijden. Wist je bijvoorbeeld al dat slechts één pad per jaar zo’n 10000 vliegjes/muggen/slakjes/enz. eet? Als dank voor het gastvrije onderdak, gratis en 100% gifvrij!

Aanmelden

Vanwege de coronamaatregelen zijn de cursussen online en live te volgen via 'Microsoft Teams'. Wij zorgen dat het een leuke interactieve avond wordt, terwijl jij thuis aan de keukentafel zit. Na deelname ontvang je de lesstof in PDF in jouw mailbox. Je bent zelf verantwoordelijk voor een computer en een goede internetverbinding. De cursussen duren beide van 19.30 tot 22.00 uur. De cursus is gratis en uitsluitend voor inwoners van de gemeente Beesel. Aanmelden voor de cursussen kan via www.ikl-limburg.nl.