Opheffen proefopstelling verkeer Centrum Reuver

donderdag 8 april 2021

Op 9 maart stemde de gemeenteraad unaniem in met het voorstel van het college om de verkeersproef in het centrum van Reuver terug te draaien. Per 16 april gaat de verkeerssituatie in het centrum daarom, vooruitlopende op de herinrichting van de markt en omgeving, terug naar situatie van voor de proef. De borden worden aangepast, zodat de maatregelen ook ter plaatse duidelijk zijn.

Dit betekent voor nu dat:

1.            De Rijksweg in het centrum weer tweerichtingsverkeer wordt.
2.            Op de Pastoor Vranckenlaan de rijrichting wordt omgedraaid naar de oude situatie. Dat betekent éénrichtingsverkeer vanuit Karel Doormanlaan tot aan de Rijksweg.
3.            De Rijksweg weer toegankelijk wordt voor vrachtverkeer in het centrum van Reuver.
4.            De parkeerplaatsen aan de noordzijde van de weg voor het gemeentehuis blijven afgesloten.
5.            De snelheid en de beleving op de Rijksweg in het centrum wordt gemonitord om te kijken of er (op termijn) maatregelen nodig zijn.