Woningbouwontwikkeling Heijackerstraat Beesel

vrijdag 5 maart 2021

Binnenkort gaat de gemeente in gesprek met buurtbewoners van de Heijackerstraat in Beesel over de woningbouwplannen in hun straat. Samen met deze buurtbewoners wordt er aan een allereerste schets voor de bouw, situering van woningen en inrichting van de openbare ruimte gewerkt.

Aan de hand van deze eerste schetsen wordt er in breder verband het overleg met alle aanwonenden aangegaan en wordt er op basis van de opgehaalde informatie een ontwerp opgesteld. Vervolgens wordt het formele traject in gang gezet, zoals het wijzigen van het bestemmingsplan.

Contact

Mocht u behoefte hebben aan aanvullende informatie of wilt u meedenken, dan kunt u contact opnemen met Bart Peelen van de gemeente Beesel, via e-mail: Bart.Peelen@beesel.nl of telefonisch via: 077 207 02 85.