Nieuwe School in Beesel

woensdag 3 maart 2021

Op weg naar een leer- en leefomgeving die Beesel bindt en verbindt

Voor veel inwoners van Beesel is het bekend dat er ontwikkelingen zijn rondom het schoolgebouw van basisschool ’t Spick. Maar hoe staat het er mee en wat gaat er allemaal gebeuren? U leest het in onderstaande update.

De huidige school

De huisvesting van basisschool ’t Spick in Beesel verkeert in slechte staat en voldoet niet aan de voorwaarden die gesteld worden aan de landelijke normen van een zogenaamde frisse school. Daar komt nog bij dat de school in een veel te ruime jas zit. Het gebouw is te groot voor het huidige en toekomstige leerlingaantal. Kerobei, de onderwijsstichting waar ’t Spick onderdeel van uitmaakt, is begin 2019 dan ook aan de slag gegaan met die accommodatieproblemen. Want duurzaam basisonderwijs in Beesel, dat bindt en verbindt, is in het huidige schoolgebouw niet meer mogelijk.

Goed onderwijs is een van de belangrijkste elementen voor de leefbaarheid in de kern,  onderwijs zorgt voor de vestiging van jonge gezinnen, is positief voor de woningmarkt en biedt perspectief voor het verenigingsleven in Beesel. Daarom is Kerobei in overleg gegaan met de gemeente Beesel en Blie in Beesel Drakedörp over de mogelijkheden voor vernieuwing van de school.

Waar staan we?

Kerobei heeft met instemming van het college van B&W onderzoek laten doen naar de mogelijke scenario’s voor de huisvesting van de school.

Scenario’s

De onderzoekers concluderen dat de bouwkundige staat van basisschool ’t Spick op veel onderdelen slecht is. Ze presenteren vijf scenario’s voor renovatie en nieuwbouw om goed basisonderwijs in Beesel ook in de toekomst te garanderen. Daarbij wordt niet alleen naar het schoolgebouw gekeken, maar ook naar een duidelijkere koppeling tussen basisonderwijs en medegebruik van de accommodatie door andere partijen. Deze partijen staan nog niet vast en gesprekken moeten nog plaatsvinden, maar denk bijvoorbeeld aan de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang, een gymzaal, een gezondheidszorgcentrum, een verenigingshuis, expositieruimte en de ouderenopvang. Ook de Sint-Gertrudiskerk, die het grootste deel van de tijd niet meer in gebruik is, is een van die partijen.

De vijf scenario’s op een rij:

  • Huidige locatie 1. Volledige sloop huidige school. Nieuwbouw school en multifunctioneel centrum, eventueel in combinatie met woningbouw.
  • Huidige locatie 2. Renovatie en verbouwing op de bestaande locatie. Eventueel in combinatie met multifunctioneel centrum en woningbouw
  • Locatie gymzaal. Sloop gymzaal en nieuwbouw school incl. multifunctioneel centrum.
  • Locatie sportvelden. Nieuwbouw school met multifunctioneel centrum.
  • Locatie bij Sint-Gertrudiskerk. Nieuwbouw school met de kerk als multifunctioneel centrum

Hoe verder?

Er is nog geen keuze gemaakt uit deze scenario’s. De allereerste stap is nu een uitwerking van de vijf scenario’s. Die kunnen vervolgens tegen elkaar worden afgewogen. Op basis daarvan maken Kerobei, de gemeenteraad en mogelijk ook andere partijen later dit jaar een definitieve keuze. Belangrijke elementen in die afweging zijn onder andere leefbaarheid in het dorp, duurzaamheid en de mogelijkheid om het gebouw multifunctioneel te gebruiken, maar natuurlijk ook het financiële plaatje.
Bij die afweging worden ook de behoeftes en meningen van verschillende betrokkenen, zoals buurtbewoners, verenigingen, eerstelijnszorg, e.a. partijen meegenomen. De direct betrokken inwoners en organisaties ontvangen op een later moment de uitnodiging om hierover mee te denken. 

Blijf betrokken

De school is een belangrijk item voor veel Beeselnaren. Voor de een omdat z’n kinderen er onderwijs krijgen, voor de ander omdat de bouw en het gebruik van een dergelijk gebouw invloed hebben op de eigen omgeving. Voor weer een ander biedt een nieuw gebouw bijvoorbeeld kansen voor de vereniging waar hij lid van is. Dit is dan ook slechts een eerste update over de ontwikkelingen rondom de School in Beesel. We houden u op de hoogte van de stappen die we zetten en betrekken u zoveel mogelijk in de ontwikkelingen. We doen dit onder andere via PUIK en de gemeentelijke website. Voor het meedenken over de scenario’s ontvangen de betreffende mensen en partijen een persoonlijke uitnodiging.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding hiervan vragen of suggesties? Laat het weten aan de Stuurgroep van School in Beesel, bestaande uit Kerobei, Blie in Beesel Drakedörp en gemeente Beesel. Dit kan via schoolinbeesel@beesel.nl.