Update Onderzoek Aardwarmte

vrijdag 26 februari 2021

TNO en EBN zijn op 29 januari in onze gemeente gestart met de werkzaamheden rondom het onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte. Nog tot en met 31 maart 2021 worden er in het kader van onderzoek werkzaamheden verricht in de buitengebieden van de gemeente Beesel. De werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Doel van het onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is.

Sinds de start van het onderzoek zijn er diverse gaten gegraven in de buitengebieden van onze gemeente en gevuld met een kleine hoeveelheid springstof. Begin deze week is er gestart met het tot ontploffing brengen van de springstof. Deze werkzaamheden zullen nog ongeveer 2 weken duren. Het kan dus zijn dat u in de periode tot en met 31 maart enkele doffe geluiden, of zelfs lichte trillingen kunt waarnemen.

Wilt u meer weten over dit onderzoek, heeft u vragen of wilt u een melding maken? Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie.