Uitnodiging wooncafé Beesel

vrijdag 12 februari 2021

Graag nodigen wij u uit voor een toelichting op de ontwikkelingen op het gebied van Wonen in de kern Beesel. We vertellen meer over potentiële woningbouwlocaties in het dorp waar zowel koop, huur als levensloopbestendige seniorwoningen gerealiseerd kunnen worden. We staan nog aan het begin van het proces en per locatie zullen wij ook een omgevingsdialoog starten. Graag vertellen wij u hier meer over. Ook de woningcorporatie Nester licht haar woningtoewijzingsbeleid toe.

Wanneer: Donderdag 18 februari
Tijdstip: 19:30 uur
Waar: Digitaal via MS Teams
Wilt u deelnemen? Meld u vóór 16 februari aan via wooncafe@beesel.nl

Werkgroep wonen van Blie in Beesel, woningcorporatie Nester & Gemeente Beesel