College Beesel geeft voorkeur aan verkeersveilig centrum

donderdag 11 februari 2021

De afgelopen maanden is in Reuver een verkeersproef uitgevoerd. Het college adviseert de gemeenteraad om te kiezen voor het scenario waarbij tweerichtingsverkeer op de Rijksweg behouden blijft, maar wel met aanvullende snelheidsremmende maatregelen. De raad neemt in maart de definitieve beslissing.

Met de verkeersproef is een tijdelijke nieuwe inrichting voor het verkeer rondom het Raadhuisplein getest. Doel van de proef was om inzicht te krijgen in de opbrengsten van een andere verkeerscirculatie en of deze bijdraagt aan een betere beleving van het centrum in Reuver. Naast de proef met de nieuwe inrichting hebben verkeerstellingen plaatsgevonden, ondernemers in het centrum en bewoners van omliggende straten hebben een enquête ingevuld en er zijn verkeerskundige adviezen ingewonnen bij deskundigen.

Het college heeft beoordeeld of de proefstelling bijdraagt aan een betere beleving van het centrum. Belangrijke voorwaarde voor het college was dat de veiligheid gewaarborgd moest kunnen blijven. De proefopstelling ging uit van een vrachtwagenverbod in het centrum van Reuver en omrijden om het Raadhuisplein vanuit Belfeld. Het college van gemeente Beesel heeft bij het beoordelen van de resultaten van de proefopstelling naar een aantal zaken gekeken: verkeersveiligheid; de inpassing van de weekmarkt; ondernemersklimaat/beleving; evenementen; financiële consequenties en vergroening, klimaat adaptieve maatregelen en het toevoegen van zitelementen.

Het college stelt nu aan de gemeenteraad voor om terug te gaan naar de oude situatie en de verkeerscirculatie niet aan te passen naar die van de proefopstelling. De verkeersveiligheid en leefbaarheid voor de bewoners in het centrum en in de kernen heeft in deze keuze de doorslag gegeven. Wel wordt het Raadhuisplein aangepakt om daar de beleving te verbeteren en worden snelheidsremmende maatregelen getroffen.

“Met de verkeersproef hebben we onderzocht hoe we de leefbaarheid en beleving van het centrum konden verbeteren” geeft wethouder Debbie Heesakkers aan. "We zien nu dat de verkeersproef niet het gewenste resultaat oplevert, met name op het gebied van veiligheid. We hebben daarom als college besloten om aan de raad voor te stellen dat de situatie op de Rijksweg blijft zoals die was. Veiligheid boven alles.”