Gemeente Beesel maakt werk van levendige centra

woensdag 18 november 2020

Gemeente Beesel wil de levendigheid in de centra van de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver vergroten en de winkelleegstand in de gehele gemeente aanpakken. De gemeente stimuleert daarom ondernemers die nu buiten de centra zitten om naar de centra te verhuizen. Indien een bedrijf buiten het aangewezen centrum besluit te stoppen zal worden gekeken naar een andere bestemming. Nieuwe detailhandelsbedrijven worden daardoor geconcentreerd in de centra. Voor de bestaande detailhandelsbedrijven buiten de centra verandert er niets.

Stimuleringssubsidie
Ook vindt de gemeente het belangrijk dat de uitstraling van een pand in de centra aansluit bij de omgeving en bij de activiteit achter de gevel. Daarom wil ze ook gevelverbetering ondersteunen. Om de ondernemers en vastgoedeigenaren te ondersteunen stelt gemeente Beesel subsidies beschikbaar voor verhuizing, planaanpassing of gevelverbetering. Ondernemers kunnen zich hiervoor melden bij het bedrijvenloket (bedrijvenloket@beesel.nl), zodra de Raad in december de stimuleringsregeling heeft vastgesteld en deze is gepubliceerd.

Wethouder Debbie Heesakkers: ‘Voor de gemeente Beesel zijn levendigheid en leefbaarheid van de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver van groot belang. Door het aanwijzen van de centrumgebieden voor detailhandel in de kernen voorkomen we leegstand en bevorderen we de bedrijvigheid binnen het gebied. Ik ben er zeker van dat we samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren goede stappen kunnen zetten en dat deze Stimuleringsregeling daarbij helpt.’