Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg

dinsdag 10 november 2020

Gemeente Beesel vormt samen met de andere 14 gemeenten in Noord- en Midden Limburg, Provincie Limburg, Waterschap Limburg en Enexis de RES-regio Noord- en Midden Limburg. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden maken we een Regionale Energie Strategie. Daarin onderzoeken we als regio hoe we energie kunnen besparen, duurzame elektriciteit kunnen opwekken, energie kunnen opslaan en transporteren en hoe we warmte verdelen.

Klimaatakkoord

In 2019 heeft Nederland in het Klimaatakkoord afgesproken dat onze CO2-uitstoot in 2030 de helft lager moet zijn dan in 1990. En in 2050 zelfs 95% lager. Dertig RES-regio’s in Nederland maken ieder een RES waarin staat welke bijdrage de regio daaraan gaat leveren.

Meer weten over de Regionale Energie Strategie? Kijk dan eens op  https://duurzaam.beesel.nl/inwoner/regionale-energie-strategie