Medewerking voor (pré-)mantelzorgwoningen

donderdag 29 oktober 2020

Zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen en blijven meedoen in de samenleving, dat willen veel senioren. En dat zijn ook speerpunten van gemeente. Eén van de oplossingen die hierin kan ondersteunen, is de (pré-)mantelzorgwoningregeling.

Vaak past het bouwen van een tweede woning op hetzelfde perceel niet binnen het bestemmingsplan. Met de (pre-)mantelzorgwoningregeling is het planologisch mogelijk om een tijdelijke (pré-)mantelzorgwoning te bouwen bij een bestaande woning. Het college stemde hier 13 oktober 2020 mee in.

Voorbereid op een verwachte mantelzorg-situatie

De regeling maakt het mogelijk om onder voorwaarden een mantelzorgwoning te realiseren voor mensen die al mantelzorg ontvangen. Aanvullend biedt de pré-mantelzorgwoningregeling ook een oplossing aan mensen die zich tijdig voorbereiden op een verwachte mantelzorg-situatie. Denk bijvoorbeeld aan mensen die een chronische aandoening hebben die zich verder ontwikkelt of ouderen boven 65 jaar. Zij zoeken alvast een passende woning voor de komende, nieuwe situatie.

Gemeente Beesel vindt het een goede ontwikkeling dat mensen vooruit kijken naar de toekomstige situatie. Om de mantelzorgers te kunnen helpen zet de gemeente in op flexibiliteit en maatwerk bij planologische wijzingen voor (pré-)mantelzorgwoningen. In gemeente Beesel zorgen we voor elkaar!