Aanwijzing regionale toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet

dinsdag 1 september 2020

Aanwijzing regionale toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet

Het toezicht rechtmatigheid voor de gemeenten Beesel, Bergen (L), Gennep, Horst aan de Maas, Peel & Maas, Venlo en Venray wordt uitgevoerd door een daartoe bij de regionale sociale recherche aangestelde toezichthouder in dienst van de gemeente Venlo.

Op 31 augustus 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Beesel besloten aan het college van burgemeester en wethouders van Venlo het mandaat te verlenen om ten behoeve van de gemeenten die deelnemen aan de SamenwerkingsovereenkomstĀ  toezicht rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet regionale sociale recherche Noord Limburg 2020-2021 een toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet aan te wijzen als bedoeld in artikel 6.1 Wmo, artikel 9 van de Verordening Jeugdhulp gemeente Beesel juncto artikel 5.11 Awb.
Hiermee wordt het besluit tot aanwijzing toezichthouders rechtmatigheid Jeugdwet en Wmo dd. 7 januari 2019 ingetrokken.

Het besluit treedt in werking op 1 september 2020.