Aanleg fietspad Beeselseweg

maandag 10 augustus 2020

Jaarlijks voert gemeente Beesel diverse onderhoudswerkzaamheden uit aan haar wegennet. In opdracht van de gemeente start wegenbouwbedrijf Kurvers BV op 24 augustus 2020 met de aanleg van een betonnen fiets- en voetpad langs de Beeselseweg. Het fiets- en voetpad wordt 3,50 meter breed en vervangt het huidige asfalt fietspad.
Tegelijkertijd voeren Enexis, WML en Ziggo werkzaamheden uit aan hun netten en wordt de openbare verlichting langs het fietspad verbeterd. De werkzaamheden duren tot medio november 2020.

Verkeer

Het werkvak loopt vanaf de locatie op de Hoogstraat waar het vrijliggend fietspad begint tot het kruispunt Beeselseweg-Hovergelei. Globaal dus tussen de komgrenzen van Reuver en Beesel.   
Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren wordt het fietspad geheel afgesloten. In de werkperiode kunnen de fietsers op de Beeselseweg rijden.
De Beeselseweg is tijdens de werkzaamheden in beide richtingen afgesloten voor het doorgaande, gemotoriseerde verkeer. De Beeselseweg blijft wel bereikbaar voor bestemmingsverkeer.
Het doorgaande verkeer wordt met bebording omgeleid via de St. Jorisstraat en de Kesselseweg.

Veiligheid

Gedurende de werkzaamheden gelden er maatregelen voor de veiligheid van wegwerker én weggebruiker. Hierover krijgt u ter plekke door medewerkers aanwijzingen en de maatregelen staan aangeven met bebording en afzettingen. Houdt u zich s.v.p. aan de regels! Overlast en verkeershinder zijn onvermijdelijk bij de uitvoering. Wij proberen dit tot een minimum te beperken en vragen hiervoor uw begrip.

Informatie

• Politie, brandweer, ambulancedienst en busdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden
• De aannemer informeert de bedrijven, direct aanwonenden en belanghebbenden over de werkzaamheden en maakt afspraken over de bereikbaarheid
• Voor detailinformatie over de uitvoering kunt u contact opnemen met de hoofduitvoerder van firma Kurvers dhr. R. Kurvers, bereikbaar op 06-11 01 35 94 of de toezichthouder namens de gemeente Beesel dhr. L. Gotschalk, bereikbaar op 06-19 91 72 94. Voor overige vragen kunt u terecht bij dhr. E. Hunnekens, projectleider van gemeente Beesel.