Plaatsing 9 boerenstuwtjes

woensdag 5 augustus 2020

Waterschap Limburg is al sinds 2000 aan de slag om met name in de haarvaten van het watersysteem kleine stuwtjes te plaatsen. Dit om water langer vast te houden. In samenspraak met Waterschap Limburg en de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) worden er in september 9 boerenstuwtjes geplaatst in beken in de gemeente Beesel.

Constructie

Het betreft eenvoudige schotbalkstuwtjes met een regelbereik van 0 – 75 cm. De breedte van de schotbalkjes is 50 cm. De stuwtjes worden geplaatst aan/voor een bestaande duiker. Als er geen bestaande duiker voorhanden is dan wordt deze eerst gelegd. Tot op heden zijn er in Limburg al een paar duizend van dergelijke stuwconstructies geplaatst.

Waterschap Limburg plaatst de stuwtjes. De gemeente is verantwoordelijk voor de bediening en het onderhoud ervan.

Locaties

De boerenstuwtjes worden geplaats op de volgende locaties:

  1. Schansweg
  2. Schansweg
  3. Sint Willibrordusdijk
  4. Sint Willibrordusdijk
  5. Bergerhofweg
  6. Sint Lambertusdijk
  7. Dubbelweg
  8. Keulseweg
  9. Keulseweg

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente via info@beesel.nl of 077 – 474 92 92.