OZB-compensatie: eerst betalen aan BsGW, dan terugvragen bij gemeente

vrijdag 24 juli 2020

Alle vrijwilligersorganisaties met een eigen accommodatie zijn per mail geïnformeerd hoe ze in aanmerking kunnen komen voor een gedeeltelijke compensatie van de ozb. Die moet eerst gewoon worden betaald aan BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen). Daarna kan de gemeente om compensatie worden gevraagd.

De Regeling compensatie ozb voor vrijwilligersorganisaties met een eigen accommodatie geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. De gemeenteraad had daarom gevraagd, toen de ozb-tarieven omhoog gingen. Bovendien hebben veel verenigingen het nu moeilijk als gevolg van de coronacrisis.
De verenigingen krijgen van BsGW een ozb-aanslag op basis van het niet-woningtarief en het gebruikerstarief. Dat is hoger dan het woningtarief dat wordt betaald door woningeigenaren. Met de subsidie compenseert de gemeente Beesel dit verschil. Verenigingen met een eigen accommodatie betalen daardoor per saldo het (lagere) woningtarief.