Leegstaande school maakt plaats voor 35 woningen dankzij samenwerking provincie en gemeente Beesel

woensdag 8 juli 2020

De Provincie Limburg draagt een half miljoen bij aan drie Beeselse projecten: de herontwikkeling van de voormalige VMBO-school aan de Parklaan, het centrumplan Reuver en de brede wijkaanpak Spoorkamp. In de leegstaande school tekenden gedeputeerde Andy Dritty en wethouder Debbie Heesakkers vandaag daarvoor hun gezamenlijke samenwerkingsagenda.

Het is de derde samenwerkingsagenda die de Provincie Limburg sluit op basis van het eind 2019 door Provinciale Staten vastgestelde Kader Kwaliteit Limburgse Centra. Voerendaal en Venray gingen de gemeente Beesel al voor. Met het kader KLC wil de Provincie bijdragen aan het versnellen van goede woningbouwplannen en aan de verbetering van de woon- en leefomgevingskwaliteit van de Limburgse Centra, kernen en wijken.

Leefbaar

“De Provincie Limburg zet zich samen met partners, zoals de gemeente Beesel, in voor veilige en leefbare buurten en wijken”, zegt gedeputeerde Dritty (Ruimte, Wonen en Europa). “De juiste woning, op de juiste plek, op het juiste moment beschikbaar. De drie projecten die de gemeente Beesel daarvoor heeft aangedragen, passen daar uitstekend in.”

Op de plek van de oude Broekhin-school aan de Parklaan komen 35 woningen, in het centrum van Reuver worden voormalige winkels verbouwd tot woningen en in de wijk Spoorkamp komen leefbaarheidsprojecten op zowel fysiek als sociaal terrein. “Hiermee verbeteren we de leefbaarheid in het centrum en twee  aangrenzende buurten. En dat is ook goed nieuws voor de ondernemers in dit gebied”, zegt wethouder Debbie Heesakkkers.

Bovenlokaal

Het centrum van Reuver kent een gevarieerd winkelaanbod en heeft een bovenlokale functie: naast bezoekers uit Offenbeek en Beesel trekt het ook bezoekers uit Belfeld, Swalmen en bungalowpark De Lommerbergen. “Maar er zijn ook zorgen”, zegt Heesakkers, “zoals relatief veel winkelleegstand en de aanblik van het Raadhuisplein. Tijdens de coronacrisis hebben we daar van de nood een deugd gemaakt. Door alle  gezellige terrassen is het nu al geen saaie steenvlakte meer.”
Gedeputeerde Dritty: “Met deze plannen zorgen we er voor dat leegstand en dreigende verloedering van een schoolgebouw en leegstaande winkelruimte wordt omgezet in een positieve ontwikkeling: het creëren van woningen waar in deze tijd behoefte aan is, namelijk voor starters en voor senioren”.
De wijken rondom het centrum stammen vooral uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Voor een
deel heeft de openbare ruimte in deze wijken in de afgelopen jaren al een impuls gekregen. Heesakkers: “De steun van de provincie stelt ons in staat om die positieve lijn door te trekken.”