Koopstromenonderzoek Limburg: 7,9 voor gemeente Beesel

dinsdag 30 juni 2020

Gemeente kan door op ingeslagen weg

De gemeente Beesel komt met een gemiddelde score van 7,9 goed uit de verf bij het Koopstromenonderzoek in de provincie Limburg dat onlangs is gepubliceerd. Bezoekers geven de gemeente nog een iets hoger cijfer, namelijk een 8,0 tegen een 7,9 van bewoners. Daarmee staat Beesel op de vierde plaats in Limburg. Vooral de bereikbaarheid per fiets, de parkeermogelijkheden, de netheid (schoonmaak/onderhoud) en de kwaliteit van het winkelaanbod scoren hoog. Aandachtspunten zijn faciliteiten (zoals wc, wifi en bankjes) en aanwezigheid van groen.

“Mooi dat de resultaten van dit onderzoek overeenkomen met wat we al dachten en waarop we al acties ondernamen” zegt wethouder Debbie Heesakkers. “We zijn vorig jaar al begonnen met de aanpak van de centra om ze groener en levendiger te maken.”

De cijfers uit het onderzoek gebruikt de gemeente bij de verdere uitwerking van het beleid, zoals het detailhandelsbeleid waar ze nu mee bezig is. Om de levendigheid te vergroten en de winkelleegstand te verlagen, wil de gemeente de drie centra op orde hebben. Dit houdt in dat de centra compact (duidelijke zichtbaarheid van winkelgebied), compleet (diversiteit aan winkelaanbod, passend bij de kern) en comfortabel (aantrekkelijke ruimte) moeten zijn. Hierbij helpt het dat de gemeente een goede bioscoop, evenementen en toeristische attracties heeft volgens de geënquêteerden. “De basis is dus goed. Er is nog wel werk te doen, maar we kunnen doorgaan op de ingeslagen weg”, aldus wethouder Debbie Heesakkers.