Schouw centrum Offenbeek

dinsdag 16 juni 2020

In december heeft de Raad de visie Toekomstbestendige Centra gemeente Beesel vastgesteld. Toen is ook besloten om deze visie voor de kern Offenbeek te verdiepen. Het kernoverleg Offenbeek en de gemeente hebben onlangs tijdens een schouw, samen met een tweetal Offenbeekse ondernemers en de centrummanager, de aandachtspunten en kansen bekeken. Ook de ambities kwamen ter sprake. Deze dienen als input voor de concept visie, uitvoeringsprogramma en het schetsontwerp voor Offenbeek. Dinsdag 1 september is een bijeenkomst voor alle geïnteresseerden over de concept visie. Naar verwachting beslist de gemeenteraad in december 2020 over de visie, het schetsontwerp en uitvoeringsprogramma. Een greep uit de bevindingen tijdens de schouw.

De deelnemers aan de schouw en aansluitende werksessie deelden aandachtspunten, maar ook de sterktes en kansen die zij zien en/of ervaren. Wat opviel tijdens de schouw in het centrum van Offenbeek, was dat er veel zwerfvuil en hondenpoep was. Maar ook dat door de tijdelijke terrassen het plein in het centrum van Offenbeek er sfeervol uitzag. Die tijdelijke terrassen zorgen ook voor minder auto’s op het plein. Vraag is waar die zijn gebleven. In ieder geval niet op de parkeerplaats van Jan Linders. Na de schouw zijn de deelnemers samen, onder begeleiding van het betrokken adviesbureau BRO, aan de slag gegaan met het bepalen van de ambities. Het gaat om ‘ontmoeten’ in het centrum van Offenbeek en daarmee om het behouden van van publieksaantrekkende functies (en faciliteren/stimuleren van vestiging van nieuwe functies). Voor bestaande klanten/bezoekers: de huidige en toekomstige generaties (kinderen van) in Offenbeek.

Wethouder Debbie Heesakkers: “Het is waardevol dat kernoverleg Offenbeek, twee ondernemers, centrummanager Sander Mattheijssen en gemeente samen op pad gaan. Belangrijke aspecten die tijdens de aansluitende werksessie naar voren kwamen, zijn het creëren van een dorpshart dat zich richt op verblijf in plaats van verkeer, het benutten van de parkachtige ruimte van de Offenbekermarkt en betere verbindingen tussen het dorpscentrum en de rest van het dorp. Zaken die bijdragen aan een toekomstbestendig centrum in Offenbeek. Nu op naar de volgende stap.”

Bijeenkomst 1 september

BRO stelt aan de hand van de opbrengst van o.a. de schouw en de eerder vastgestelde visie ‘Toekomstbestendige centra gemeente Beesel’ de concept centrumvisie Offenbeek op. Op dinsdagavond 1 september 2020 is een bijeenkomst voor iedereen die interesse in de visie kern Offenbeek heeft. BRO vertaalt deze visie uiteindelijk naar een uitvoeringsprogramma en een schetsontwerp voor het centrum. Naar verwachting beslist de gemeenteraad in december 2020 over de visie, het schetsontwerp en uitvoeringsprogramma voor het centrum van Offenbeek.