Hitteplan en afvalinzameling

maandag 15 juni 2020

Wanneer het Nationale Hitteplan van kracht is, start het ophalen van uw rest- en GFT-afval eerder. Zet uw afval dan vóór 6.00 uur aan de straat. Waarom we dit doen, leest u hieronder.

Hittegolf in Nederland

In de zomermaanden kan het behoorlijk warm zijn. Er komen in Nederland zelfs steeds vaker hittegolven voor. Sommige mensen genieten van de warmte, anderen hebben er echter veel last van.

Nationaal Hitteplan van kracht? Afvalinzameling start om 06.00 uur

Nationaal Hitteplan door RIVM

Als aanhoudende hitte een bedreiging voor de gezondheid vormt, stelt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het Nationaal Hitteplan in. Het Nationaal Hitteplan is bedoeld om kwetsbare groepen zoals ouderen, baby’s en chronisch zieken te waarschuwen dat er aanhoudende hitte voorspeld is. Zij kunnen dan tijdig maatregelen nemen om het risico op oververhitting en uitdroging te verminderen of te voorkomen.

Afval inzamelen bij extreme hitte

Het inzamelen van afval bij extreme hitte is een zware lichamelijke inspanning. Dit kan leiden tot een ongezonde werksituatie en een bedreiging voor de gezondheid. We hebben daarom met onze afvalinzamelaar afgesproken dat zij om 6.00 uur starten als het Nationaal Hitteplan van kracht is. In de vroege ochtend is het immers koeler!

Is het Nationaal Hitteplan níet meer van kracht? Dan starten we weer om 07.30 uur met de inzameling.

Hoe infomeren wij u? Houd de persberichten in de gaten

Het RIVM stelt een persbericht op over de activering van het Nationaal Hitteplan. Dit bericht verspreiden zij via de radio en TV. De gemeente Beesel zorgt ervoor dat dit bericht ook op de website en op de social media komt te staan.