Voortgang verkeersproef centrum Reuver

maandag 25 mei 2020

Mits de gemeenteraad ermee instemt, krijgt de verkeersproef in Reuver een vervolg na de zomervakantie. Dan krijgt de gemeente een representatief beeld van het effect van de verkeersmaatregelen. Door de coronamaatregelen was dat de afgelopen weken niet mogelijk. De verkeersmaatregelen, waaronder eenrichtingsverkeer op een deel van de Rijksweg en Pastoor Vranckenlaan, blijven wel intact.
Dat stellen B&W voor aan de gemeenteraad. Die neemt daarover op 2 juni een besluit.


Op verzoek van de gemeenteraad startte Begin maart een drie maanden durende verkeersproef in het centrum van Reuver. De proef had duidelijkheid moeten geven over doorstroming, bereikbaarheid en beleving van mogelijke alternatieven voor de de huidige verkeersstructuur. Vrijwel meteen na de start van de proef vond de uitbraak van het coronavirus plaats en namen de verkeersintensiteiten drastisch af door de maatregelen van de landelijke overheid. Hierdoor zijn de uitkomsten van de verkeersproef in het centrum van Reuver niet representatief.

Verkeersmaatregelen blijven, metingen pas na de zomer

De gemeente vindt het belangrijk om een goed inzicht te hebben in de effecten van de gewijzigde verkeerssituatie in het centrum van Reuver en de omliggende woonstraten. Daarom stelt het college de gemeenteraad voor de verkeersproef inclusief metingen na de zomervakantie opnieuw op te pakken. De eenrichtingssituaties zoals die nu zijn, blijven ook gedurende de zomer in stand. Tijdens de zomermaanden vinden geen verkeersmetingen plaats.
De metingen in het centrum van Reuver en aanliggende straten worden, indien de raad instemt met het collegevoorstel, vanaf eind augustus 2020 gedurende drie maanden, opgepakt. Dan peilt de gemeente ook de beleving over de verkeersproef bij ondernemers in het centrum en bewoners van de omliggende straten.

Besluitvorming verkeersproef en herinrichting centrum Reuver

Als de gemeenteraad op dinsdag 2 juni instemt met uitstel van de verkeersproef, kan de raad januari 2021 een definitief besluit nemen over de verkeersroutering in het centrum van Reuver, op basis van de bevindingen van de verkeersproef. De herinrichting van het centrum in Reuver zou dan ná de kermis van 2021 van start kunnen gaan.

Over toekomstbestendige centra

Voor de gemeente Beesel zijn leefbaarheid en levendigheid van de centra van Beesel, Offenbeek en Reuver van groot belang. Die aantrekkelijkheid staat echter onder druk, onder andere door leegstaande winkelpanden. December 2019 stelde de gemeenteraad de visie ‘Toekomstbestendige centra gemeente Beesel’ vast, evenals een schetsontwerp voor het centrum van Reuver. Daarnaast besloot de gemeenteraad om een verkeersproef in het centrum van Reuver te laten uitvoeren.