Vragenlijst lokale omroep

woensdag 13 mei 2020

Gemeente Beesel wil graag weten wat u belangrijk vindt bij de informatievoorziening door een lokale omroep. Middels een korte vragenlijst brengen we in kaart hoe u het liefste lokale informatie ontvangt, welke thema’s u aanspreken en met welke frequentie u lokale informatie wilt ontvangen.

Dit onderzoek wordt gehouden om in kaart te brengen welke informatiebehoefte er in de gemeente is. Op basis van deze en andere informatie adviseert de gemeenteraad het Commissariaat van de Media welke partij zij het meest geschikt acht om lokale omroep voor de gemeente Beesel te zijn in de komende vijf jaar. Er zijn drie partijen die zich hiervoor kandidaat hebben gesteld: Omroep ML5, Omroep P&M en Studio Beesel.

U kunt de vragenlijst online invullen. Met het invullen van de vragenlijst helpt u de gemeenteraad namens u een passend advies uit te brengen. Het gaat om enkele korte vragen en uiteraard kunnen respondenten de vragenlijst anoniem invullen.
Onderzoeksbureau Toponderzoek voert het onderzoek uit in opdracht van Gemeente Beesel.

De resultaten van het onderzoek worden na de zomervakantie gepresenteerd.

Alvast bedankt voor uw medewerking!