Commissievergadering 18 mei 2020

dinsdag 12 mei 2020

Agenda van de digitale commissievergadering van de gemeente Beesel op maandag 18 mei 2020 om 19:30 uur.

Voorzitter: de heer G. Derks
Griffier:  de heer N. Vintcent

De agenda en bijbehorende stukken voor deze vergadering kunt u inzien bij geplande vergaderingen.

Bijwonen vergadering

Gezien de omstandigheden kiezen we er voor om de commissievergadering van 18 mei 2020 digitaal te houden. U kunt de vergadering live volgen via YouTube. Klik daarvoor op 18 mei 2020 om 19.30 uur op de volgende link: https://youtu.be/zqdSh2yMkTE.

Spreekrecht

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken.
Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl. U ontvangt instructies voor het inspreken na aanmelding.

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.