Een jaar partnerschap Beesel/Brüggen

zaterdag 9 mei 2020

Toen we begonnen aan het ontwikkelen van de strategische samenwerking tussen gemeente Beesel en Burggemeinde Brüggen konden we ons nog geen beeld vormen van de wereld waarin we nu leven. Een wereld waarin grenzen ineens weer helemaal of gedeeltelijk gesloten worden en mensen geadviseerd wordt zoveel mogelijk thuis te blijven. We vonden het toen normaal om even in Brüggen of in Beesel te gaan shoppen. Nu weten we dat ook virussen niet bij de grens stoppen en dat samenwerking op Europees/Euregionaal niveau ook in deze tijd van essentieel belang is. Het is niet alleen meer #gewoonsamen, maar zeker ook #gewoonanders.

1 jaar samenwerking

Na een periode van voorbereidende overleggen tussen ambtenaren en colleges van beide gemeentes werd op 9 mei (Europadag) 2019 de samenwerking tussen Beesel en Brüggen beklonken met een bijeenkomst aan de grens. Sindsdien zijn er allerlei grensoverschrijdende projecten en bijeenkomsten geweest zoals een gezamenlijke ondernemersbijeenkomst, een bijeenkomst van verenigingen om elkaar beter te leren kennen en een scholieren theaterproject. Dit zijn de eerste stappen in een structurele samenwerking. We weten elkaar steeds beter te vinden. Helaas kunnen een aantal geplande project momenteel niet doorgaan, maar dit zal worden opgepakt zodra dit mogelijk is.

Glas heffen

Burgemeester Bob Vostermans: ‘Op dit moment is een bijeenkomst om de samenwerking te vieren niet opportuun. Op 1,5 meter van elkaar is het lastig het glas te heffen op de samenwerking. Daarom doen we dat digitaal. We vieren dat we ook in deze tijd schouder-aan-schouder staan (zij het figuurlijk) en gaan verder met het voorbereiden van nieuwe activiteiten voor als we elkaar weer persoonlijk mogen ontmoeten.’