Bestrijding Eikenprocessierups van start

maandag 20 april 2020

De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is de rups van een nachtvlinder die algemeen voorkomt in Nederland, maar de laatste jaren steeds massaler. De eikenprocessierups kan van mei tot augustus voor overlast zorgen. De rupsen hebben brandharen die zorgen voor irritaties en jeuk, rode blaasjes, ontstekingen aan huid, luchtwegen of ogen.

Bestrijdingsprogramma

Sinds 2007 werken acht gemeenten in de regio samen om de eikenprocessierups te bestrijden. De bestrijding bestaat uit 3 delen:

  1. Monitoring; er wordt nauwkeurig gekeken wanneer de eitjes uitkomen en wanneer het geschikte moment is om preventief te bestrijden. Dit wordt het GO-moment genoemd.
  2. Preventieve bestrijding; het bespuiten van de eiken op de gevoelige locaties met Xentari. Dit middel is biologisch afbreekbaar en niet schadelijk voor andere organismen.
  3. Curratieve bestrijding; het wegzuigen  van de nesten op de gevoelige locaties.

Op plaatsen waar veel eiken staan én veel mensen aanwezig zijn, bestrijden we de EPR actief. Dit noemen we de “gevoelige locaties”. Het gaat dan om de gemeentelijke eiken in de bebouwde kom, langs doorgaande fietsroutes en bij voorzieningen van maatschappelijk belang.
Niet in alle eiken wordt de Eikenprocessierups bestreden. Langs half- en onverharde wegen en paden, in de bosgebieden en het landelijke gebied wordt niet bestreden.

Start bestrijding

Binnenkort  start de bestrijding van de eikenprocessierups binnen de gemeente Beesel. De bladeren van de eiken op de gevoelige locaties zullen bespoten worden met Xentari. Het middel wordt door een nevelspuit in de kronen van bomen gespoten. De rupsen eten het blad en zullen dood gaan voor ze de brandharen krijgen. Dit is niet schadelijk voor andere organismen.
De inzet van het spuitkanon kan voor enige geluidshinder zorgen. Vanwege de korte periode om de eikenprocessierups effectief te bestrijden kan er worden afgeweken van normale werktijden. Wij vragen u hiervoor om uw begrip.