Besluitvormende raadsvergadering 21 april

woensdag 15 april 2020

Ingelaste raadsvergadering

Wegens de Corona-crisis is de besluitvormende raadsvergadering op 16 maart 2020 niet door gegaan. De eerstvolgende raadsvergadering is pas in juni gepland. Besluitvorming over een aantal geagendeerde onderwerpen kan echter niet tot juni wachten. Om die reden hebben we een ingelaste raadsvergadering gepland op 21 april 2020 om 19.30 uur. Tijdens deze ingelaste raadsvergadering behandelen we uitsluitend die onderwerpen waar nu een besluit over genomen moet worden.

Digitaal vergaderen

Gezien de omstandigheden kiezen we er voor om de raadsvergadering van 21 april 2020 digitaal te houden. In de afgelopen weken is door de overheid hard gewerkt om hiervoor een (tijdelijke) oplossing te zoeken. Het is inmiddels wettelijk toegestaan om digitaal te besluiten (Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De vergadering op 21 april zal dan ook digitaal plaatsvinden.

Bijwonen vergadering

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor digitaal vergaderen is dat de vergadering openbaar is. Met andere woorden; inwoners moeten in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen of te volgen. Dit kan door op 21 april 2020 om 19.30 uur op een de volgende link te klikken: https://youtu.be/0Iq5L5XQFH8. U kunt op deze manier de vergadering live volgen via YouTube.

Agenda

Voorzitter: Bob Vostermans
Griffier:  Niki Vintcent

De agenda en bijbehorende stukken voor deze vergadering kunt u inzien bij geplande vergaderingen.

Spreekrecht

Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken.
Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl.

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.

U ontvangt instructies voor het inspreken na aanmelding.