Stukken Dijkverbetering Beesel digitaal ter inzage

donderdag 9 april 2020

Besluiten dijkverbetering Beesel ter inzage (Mandje I)

De Provincie Limburg heeft via www.overheid.nl (Provinciaal Blad) op donderdag 2 april 2020 bekendgemaakt de ‘Kennisgeving inspraak goedkeuringsbesluit, projectplan, omgevingsvergunningen (voor afwijking bestemmingsplan en voor kappen) en leggerwijziging dijkverbetering Beesel’. U kunt de kennisgeving en alle bijbehorende stukken inzien op overheid.nl. Genoemde stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 april 2020 tot en met donderdag 14 mei 2020, respectievelijk zaterdag 4 mei 2020 tot en met vrijdag 15 mei 2020 (uitsluitend leggerwijzigingsbesluit). Gedurende de inzagetermijn is er op deze stukken beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, respectievelijk bij Team Bestuursrecht van de Rechtbank Limburg (uitsluitend leggerwijzigingsbesluit).

De stukken van uitsluitend de verleende ‘omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan’ zijn ook in te zien op de website van Ruimtelijke Plannen

Ontwerp-besluiten dijkverbetering Beesel ter inzage (Mandje II)

De Provincie Limburg heeft via www.overheid.nl (Provinciaal Blad) op donderdag 9 april 2020 bekendgemaakt de ‘Kennisgeving inspraak ontwerp-vergunningen en ontwerp-ontheffing dijkverbetering Beesel’. Deze kennisgeving heeft betrekking op de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (beschermde soorten), de ontwerp-vergunning Wet natuurbescherming (beschermde gebieden), en het ontwerp-verkeersbesluit. U kunt de kennisgeving en alle bijbehorende stukken inzien op overheid.nl. Genoemde stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 10 april 2020 tot en met vrijdag 22 mei 2020. Gedurende de inzagetermijn zijn er op deze stukken zienswijzen mogelijk bij de Provincie Limburg.

Voor vragen of meer informatie kunt u bij de gemeente contact opnemen met de heer T. van Loon, tel. 077 – 474 92 56.