Extra maatregelen voor verkeersveiligheid centrum Reuver

maandag 9 maart 2020

Maandag 9 maart 2020 start de verkeersproef in het centrum van Reuver. Er komt tijdelijk eenrichtingsverkeer op een deel van de Rijksweg. Hierover informeerden we u medio februari met een brief. Deze proef is een besluit van de gemeenteraad eind december 2019, in aansluiting op de vaststelling van de beleidsvisie Toekomstbestendige centra gemeente Beesel. Met deze verkeersproef willen we meer duidelijkheid krijgen over de huidige verkeersstructuur en mogelijke alternatieven in het centrum van Reuver en bovenal een (mogelijk) betere doorstroming, bereikbaarheid en beleving in de praktijk toetsen.

Borgen verkeersveiligheid

Naar aanleiding van het bericht over de verkeersproef ontvingen we diverse signalen over de mogelijke impact op de verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid, in en rondom het centrum, gaat boven alles. We nemen ons deze signalen ter harte.

Dat betekent concreet dat we de volgende, extra, maatregelen nemen om de verkeersveiligheid te borgen:

  • de aanleg van een zebrapad op de Pastoor Vranckenlaan ter hoogte van de supermarkt / café en de markt;
  • het tijdelijk opheffen van de parkeerplaatsen aan de marktzijde op het Raadhuisplein. Tijdelijk gedurende de proefperiode van 9 maart tot en met 9 juni 2020. Het betreft 18 parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen direct grenzend aan de voorzijde van het gemeentehuis blijven behouden.

Behoud bereikbaarheid: blauwe zone-parkeren achter het gemeentehuis

Om het centrum goed bereikbaar te houden, vervangen we een deel van de bestaande parkeerruimte aan de achterzijde van het gemeentehuis door blauwe zone-parkeer-plaatsen (zie afbeelding). Het betreft 20 parkeerplaatsen:

  • direct grenzend aan de gevel van het gemeentehuis, exclusief de burgemeestersparkeerplaats en de twee Mobi-oplaad-plaatsen;
  • de parkeerplaatsen tussen het fietsenhok en de Pastoor Vranckenlaan.

De blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag
van 10.00 uur tot 16.00 uur. Parkeren is hier met parkeerschijf maximaal 2 uur toegestaan.
Daarmee vragen we, ook met het oog op winkelend publiek en onze ondernemers, de medewerkers van de gemeente Beesel hun auto ergens anders te parkeren. Of met openbaar vervoer, fiets of te voet te komen.

Verdere aanvullende maatregelen

Andere, aanvullende (veiligheids)maatregelen zijn:

  • zo snel mogelijk realiseren van extra parkeerplaatsen bij Rustoord;
  • het verplaatsen van de betonblokken op de hoek van Pastoor Vranckenlaan en Raadhuisplein meer richting de markt om zodoende extra ruimte voor eventueel indraaiend vrachtverkeer te realiseren. NB Dit betreft alleen bestemmings-vrachtverkeer. Doorgaand vrachtverkeer dient via de A73 te rijden.
  • betonblokken om de parkeerplaatsen aan de marktzijde af te schermen;

Bij activiteiten en evenementen worden de betonblokken, net zoals de nieuwe plantenbakken, indien nodig verplaatst.

Tijdelijke maatregel en definitieve inrichting

Met de verkeersproef testen we een tijdelijke nieuwe inrichting voor het verkeer. Daarmee willen we uiteindelijk bijdragen aan het vergroten van de kansen voor een beter ondernemersklimaat en leefbaarheid én een fijnere beleving in het centrum van Reuver.
Meer informatie vindt u in dit nieuwsbericht over de verkeersproef.

De definitieve inrichting van het centrum van Reuver, inclusief de definitieve verkeersmaatregel, verwachten eind dit jaar. Deze inrichting maken we in samenspraak met de gemeenschap.

Samen zorgen we voor een betere doorstroming van verkeer én bereikbaarheid en beleving van het centrum in Reuver. Hierbij gaat verkeersveiligheid, in en rondom het centrum, boven alles.

Nieuwe blauwe zone achter het gemeentehuis. Het betreft 20 parkeerplaatsen.

Nieuw zebrapad op de Pastoor Vranckenlaan ter hoogte van de supermarkt, het café en de markt.