Verkeersproef centrum Reuver

donderdag 20 februari 2020

Voor de gemeente Beesel zijn leefbaarheid en levendigheid van de centra van Beesel, Offenbeek en Reuver van groot belang. Echter de aantrekkelijkheid van de centra staat onder druk, onder andere door leegstaande winkelpanden. Onze centra moeten inspelen op het veranderende koopgedrag. Iedere dorpskern heeft zijn eigen structuur en zijn eigen kansen en uitdagingen. Het vergt focus, lef en draakkracht om de drie centra toekomstbestendig te maken en te houden.

In december 2019 stelde de gemeenteraad hiervoor de visie ‘Toekomstbestendige centra gemeente Beesel’ vast. Inclusief uitvoeringsprogramma met acties en maatregelen voor alle centra én voor de afzonderlijke kernen. Het doel is om de levendigheid in Reuver te versterken en de leefbaarheid in Offenbeek en Beesel te garanderen. Levendige en leefbare dorpskernen maken we met elkaar. Ook het schetsontwerp voor het centrum van Reuver, één van de actiepunten, is vastgesteld.

Daarnaast besloot de gemeenteraad om een verkeersproef in het centrum van Reuver te laten uitvoeren: om meer duidelijkheid te krijgen over de huidige verkeersstructuur en mogelijke alternatieven en met deze proef een (mogelijk) betere doorstroming, bereikbaarheid en beleving in de praktijk te toetsen.

De verkeersproef

De Rijksweg loopt dwars door het centrum van Reuver en is al jaren onderwerp van gesprek: de weg kent veel doorgaand verkeer tussen Venlo en Roermond, de verkeersafwikkeling is niet optimaal, het aanwezige verkeer zorgt voor een minder fijne beleving (minder aantrekkingskracht) en publiek kan minder rustig winkelen.

We willen graag een betere doorstroming van het verkeer én betere bereikbaarheid en beleving van het centrum realiseren.

Dat testen we met een tijdelijke nieuwe inrichting voor het verkeer.  Daarmee willen we uiteindelijk bijdragen aan het vergroten van de kansen voor een beter ondernemersklimaat en leefbaarheid én een fijnere beleving in het centrum van Reuver. Hierbij gaat verkeersveiligheid, in en rondom het centrum, boven alles.

Concrete maatregelen

Om het verkeer beter te laten doorstromen en het centrum beter bereikbaar te krijgen, nemen we verschillende, tijdelijke maatregelen:

  • weren doorgaand vrachtverkeer uit het centrum en via de A73 laten rijden;
  • het centrum is alleen toegankelijk bestemmingsverkeer;
  • eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd komende vanaf Roermond op een deel van de Rijksweg in het centrum;
  • deel Rijksweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer komende vanuit Venlo, omleiding voorhanden;
  • plantenbakken als verkeersremmende maatregelen.
  • parkeren nemen we nog niet mee in deze proef. Wel in de definitieve inrichting.

Van A naar B

De Rijksweg wordt komende vanaf Roermond, eenrichtingsverkeer m.u.v. (brom)fietsverkeer: vanaf de kruising Stationsstraat - Rijksweg - Raadhuisplein tot aan het punt waar de Pastoor Vranckenlaan ontsluit op de Rijksweg.

Voor autoverkeer komende vanuit Venlo is een deel van de Rijksweg niet toegankelijk: vanaf de Pastoor Vranckenlaan tot aan de kruising Stationsstraat/ Rijksweg/ Raadhuisplein. De route gaat via de Pastoor Vranckenlaan en het Raadhuisplein.

Voor de mensen die de huidige situatie kennen betekent dit dat het eenrichtingsverkeer op Pastoor Vranckenlaan tussen Rijksweg en Karel Doormanlaan wordt omgekeerd. Om de toegankelijkheid voor het vrachtverkeer te waarborgen passen we de verkeerssituatie op de hoek Rijksweg / Pastoor Vranckenlaan aan. Ook leggen wij een zebra aan op de Pastoor Vranckenlaan ter hoogte van het Raadhuisplein om de verkeersveiligheid voor voetgangers te waarborgen. Voor langzaam verkeer blijft de Rijksweg toegankelijk in beide richtingen.

Als bijlage hebben wij een tekening van de tijdelijke nieuwe routes (PDF, 843.1 kB)toegevoegd.

Duur van de proef

De verkeersproef duurt van 9 maart tot 9 juni 2020.

  • Van 2 tot 9 maart 2020: 0-meting om de huidige verkeersbewegingen in kaart te brengen.
  • In de loop van 9 maart 2020: start tijdelijke verkeersmaatregelen / proefopstelling inclusief verkeerstellingen.
  • 9 juni 2020: einde verkeerstellingen / proefopstelling. Daarna verwerking van de resultaten en evaluatie van het traject.

Verkeerstellingen en monitoring

Naast de tijdelijke verkeersmaatregelen, voeren we in het centrum van Reuver en aanliggende straten waaronder de Mariastraat, Heerstraat, Rijksweg, Keulseweg, Stationstraat, Wilhelminalaan, Bergerhofweg verkeerstellingen uit. Verder monitoren wij de verkeersstroming en de effecten daarvan. We benaderen c.q. raadplegen daarnaast afzonderlijk bij ons bekende stakeholders. Uw ervaringen, suggesties en bijdragen zijn hierbij ook van belang.

Hoe verder / vervolg na proef

Het streven is om voor zomervakantie met een integraal voorstel naar de gemeenteraad te gaan. Vervolgens geven we een verdere uitwerking aan het nieuwe schetsontwerp voor centrumplan voor Reuver, inclusief de definitieve verkeersinrichting. Hierbij bezien we ook of we de verkeersproef omzetten in een definitieve verkeersmaatregel. Naar verwachting is hier rond de zomer helderheid over.

Mogelijke hinder en andere ervaringen

Mogelijk ondervindt u hinder van de tijdelijke, nieuwe verkeersinrichting. Deze horen we, evenals positieve ervaringen of suggesties, graag via info@beesel.nl of via de balie van het gemeentehuis telefoon 077 – 474 9292. U kunt dan vragen naar onze medewerker Lex Nicoll.

Meer informatie

Verder kunt u ook met vragen of opmerkingen over deze verkeersproef vanaf vrijdag 6 maart 2020 tot zaterdag 5 juni 2020 op vrijdagen en zaterdagen terecht bij het Duurzaamheidspunt gevestigd in de bibliotheek in Reuver: op de vrijdag van 14.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. Kijk ook op www.beesel.nl voor meer informatie.

Verder organiseren wij medio april 2020 een informatieavond voor alle direct betrokkenen en belangstellenden. Op deze avond horen wij graag uw ervaringen en suggesties. Via gemeentelijke media kanalen maken wij de concrete datum, locatie en tijdstip nog bekend.
Samen zorgen we voor een betere doorstroming van verkeer én bereikbaarheid en beleving
van het centrum in Reuver.