Regiodeal Noord-Limburg

maandag 17 februari 2020

De Provincie Limburg en de Regio Noord-Limburg hebben een bedrag 17,5 miljoen euro toegekend gekregen van het Rijk om de brede welvaart in Noord-Limburg te versterken en is bereid tenminste hetzelfde bedrag hiervoor beschikbaar te stellen. De Ministerraad heeft daarover op 14 februari besloten. In totaal heeft het Rijk voor deze tranche ‘Regio Deals’ € 180 miljoen beschikbaar voor voorstellen uit regio’s. Provincie en Regio Noord-Limburg hebben samen met vele partners een voorstel gemaakt om een bijdrage te leveren aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg.

Het voorstel voor de Regiodeal Noord-Limburg is geselecteerd als één van 14 regiodeals om de komende periode nader uit te werken. Tevens heeft de Minister aangegeven dat voor de Regiodeal Noord-Limburg een maximum bijdrage uit de Regio Envelop van 17,5 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld. Gedeputeerde Ger Koopmans van de provincie Limburg: “Voor de tweede keer hebben wij met succes een nieuwe rijksbijdrage voor Limburg binnengehaald en kan Noord-Limburg aan de slag”.

Rijk, Provincie en Regio werken de regiodeal in de komende maanden gezamenlijk verder uit tot een formele regiodeal-overeenkomst met daarin het gezamenlijk investeringsprogramma voor de komende jaren. Naar verwachting zal deze overeenkomst rondom de zomer ondertekend kunnen worden waarmee ook een aantal concrete projecten van start kunnen gaan. Voorzitter van de Regio Noord-Limburg Antoin Scholten: “Dit is fantastisch nieuws voor de Regio Noord-Limburg. Het Rijk geeft ons met de toekenning een enorme steun in de rug om de regionale ambities en het potentieel dat in de Regio aanwezig is te benutten.”

De toekenning van de regiodeal en de rijksbijdrage is een belangrijke stap om samen met Rijk én Regio te werken aan een gezond, ondernemend en veilig Noord-Limburg. Het voorstel van de regiodeal wordt gesteund door de partners van de Brightlands Campus Greenport Venlo, de ondernemers en maatschappelijke partners verenigd in de stichting Gezondste Regio 2025, de vijf onderwijsinstellingen in de regio te weten Citaverde College, Gilde Opleidingen, Fontys Venlo, Hogere Agrarische School Venlo en Maastricht University, de Veiligheidsregio Noord-Limburg evenals de veiligheidspartners in het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg.

Zij, en in de nadere uitwerking diverse andere partners, spelen een zeer actieve rol in de totstandkoming én de uitvoering van de regiodeal. Daarmee toont de regio een stevig actief commitment voor de uitvoering van de geschetste lijnen uitgesproken voor de komende jaren. Jan Loonen, voorzitter stuurgroep Noord-Limburg: “Samenwerking loont! De gezamenlijke inspanningen van de afgelopen maanden hebben geleid tot deze belangrijke stap waarmee we nu verder kunnen bouwen aan onze ambities”.

De rijksbijdrage uit de regio-envelop én de afspraken tussen Provincie en Regio Noord-Limburg vormen een belangrijk vliegwiel om de ambities uit de in juni 2019 gepresenteerde Investeringsagenda Noord-Limburg met kracht uit te voeren en te versnellen.