Raadsvergadering 27 januari

maandag 20 januari 2020

Agenda van de besluitvormende vergadering van de raad van de gemeente Beesel op maandag, 16 december 2019 om 19:30 uur in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Voorzitter: drs. W.G.H.M. Rutten
Griffier:  P.P. Moors

De agenda en bijbehorende stukken voor deze vergadering kunt u inzien bij geplande vergaderingen.

Spreekrecht
Het spreekrecht houdt in dat u voorafgaand aan de behandeling van een geagendeerd onderwerp in de vergadering in de gelegenheid wordt gesteld om het woord te voeren over dit onderwerp.

Aanmelden
Diegenen die van het spreekrecht gebruik willen maken dienen dit tenminste een dag voor de datum van de vergadering schriftelijk aan de voorzitter of de griffier van de gemeenteraad kenbaar te maken.
Dit kan telefonisch via 077 474 9292 of per mail naar griffie@beesel.nl

U heeft maximaal 5 minuten spreektijd.