Ondergrondse containers afgesloten van 31 december 2019 vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2020 tot 10.00 uur

maandag 23 december 2019

U kunt tijdens de afsluiting de ondergrondse containers voor het gratis aanbieden van glas, drankpakken, blik en plastic verpakkingsmateriaal en luiers dus niet meer gebruiken.
Het is uiteraard, zoals bekend, verboden om afval bij de containers te plaatsen. Het afval dient u mee naar huis te nemen.

Wij verzoeken u dringend om hieraan mee te werken en zo overlast voor de omwonenden te voorkomen. Op 1 januari 2020 kunt u weer terecht vanaf 10.00 uur.