Begroting gemeente Beesel 2020

vrijdag 8 november 2019

Samen met onze inwoners, bedrijven en partners maken we gemeente Beesel tot een bloeiende, levendige, saamhorige en duurzame gemeenschap. Daarbij zorgen we voor een meerjarig evenwicht in uitgaven en inkomsten.
Kijk voor de volledige begroting en de infographic op www.beesel.nl/begroting