Burgemeestersvoordracht

woensdag 30 oktober 2019

Op vrijdag 1 november vindt er een extra raadsvergadering plaats, waarin de vertrouwenscommissie haar advies uitbrengt ten aanzien van de doorlopen sollicitatieprocedure.

Op 24 mei 2019 nam Petra Dassen Housen afscheid als burgemeester van Beesel. Sinds 11 juni neemt Wil Rutten waar als burgemeester. Na het bekendmaken van het vertrek van Petra Dassen Housen naar Kerkrade (februari 2019) stelde de gemeenteraad een vertrouwenscommissie uit de raad in, die een sollicitatieprocedure is gestart om in de ontstane vacature te voorzien. Voor het burgemeesterschap in Beesel hebben 23 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij de gouverneur, commissaris van de Koning, Theo Bovens. In totaal reageerden 8 vrouwen en 15 mannen op de vacature.


Alle sollicitaties zijn door de vertrouwenscommissie bekeken. Samen met de gouverneur heeft de commissie een selectie van geschikte kandidaten gemaakt. Met die kandidaten heeft de vertrouwenscommissie gesprekken gevoerd en op basis daarvan wordt een aanbeveling aan de gemeenteraad gedaan. Het werk is nu zo ver gevorderd dat zij een voordracht voor de nieuwe burgemeester kan doen.


Op 1 november 2019 brengt de vertrouwenscommissie haar advies uit aan de gemeenteraad. Het eerste deel van de vergadering is besloten. De vertrouwenscommissie licht dan haar voordracht en de afwegingen die zij bij de selectie gemaakt heeft, toe. De gemeenteraad beslist vervolgens of zij de voordracht van de vertrouwenscommissie wil overnemen. Direct daarna volgt het openbare gedeelte. Dit gedeelte start niet eerder dan 20.00 uur. In dit openbare gedeelte zal de voorzitter van de vertrouwenscommissie bekend maken welke kandidaat voor benoeming wordt voorgedragen en daarna zal zij de vervolgprocedure schetsen.


De nieuwe burgemeester wordt benoemd door Zijne majesteit de Koning op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zolang dit niet gebeurd is, is er sprake van een voorgedragen kandidaat. Wil Rutten is waarnemend burgemeester in Beesel tot de benoeming van de nieuwe burgemeester.