Koopstromenonderzoek van start

maandag 28 oktober 2019

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Het online winkelen heeft een sterke groei doorgemaakt en op straat is vaker leegstand zichtbaar. Winkels veranderen bijvoorbeeld in horeca of woningen. De provincie zet zich daarom samen met gemeenten en winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Zo is gemeente Beesel op dit moment ook bezig met een visie om de centra toekomstbestendig te maken. 

In oktober start Provincie Limburg een groot onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O research. Ook gemeente Beesel doet hieraan mee. Dit onderzoek brengt in beeld waar inwoners van de provincie hun boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende locaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en de provincie bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

In de periode van eind oktober tot eind november worden inwoners uit gemeente Beesel uitgenodigd voor deelname aan dit onderzoek. Hiervoor worden willekeurig huishoudens geselecteerd. Zij zullen een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus ontvangen. Geen brief ontvangen maar toch meedoen? Dat kan via www.startvragenlijst.nl/ksol2019.