Buitengewone Raadsvergaderingen

maandag 28 oktober 2019

Op vrijdag 1 november 2019 maakt de voorzitter van de vertrouwenscommissie bekend wie er voorgedragen wordt als de nieuwe burgemeester van gemeente Beesel.

Tijdens een besloten vergadering om 18.30 uur doet de vertrouwenscommissie verslag van de selectie van de burgemeesterskandidaat. Vervolgens stelt de raad de aanbeveling van de nieuwe burgemeester vast. Deze vergadering is besloten en daarmee niet toegankelijk voor publiek.

Om 20.00 uur maakt de voorzitter van de vertrouwenscommissie de gekozen kandidaat bekend tijdens een openbare raadsvergadering. De agenda van de vergadering publiceren wij enkele dagen vooraf op onze website. De vergadering vindt plaats in de burgerzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om deze openbare zitting om 20.00 uur bij te wonen. De deur van het gemeentehuis is vanaf 19.45 uur geopend. Voordracht van de kandidaat zenden wij eveneens live uit via Facebook.

Spreekrecht

U kunt geen gebruik maken van spreekrecht.